PosiTector 200

Ultradźwiękowy przenośny miernik do nieniszczącego pomiaru grubości powłok

PosiTector®200 jest przenośnym urządzeniem pomiarowym do nieniszczącego, ultradźwiękowego do pomiaru jednej, dwóch lub trzech pojedynczych warstw powłoki za pomocą specjalnej sondy, która umożliwia dokładny pomiar powłok np.: polimocznikowych (poliurea). Ponadto miernik jest wyposażony w najnowsze oprogramowanie PosiSoft, dzięki któremu użytkownik może przesyłać dane do komputera, przeglądać je i tworzyć raporty. Mierniki serii PosiTector mogą przekształcać się w urządzenia do pomiaru grubości powłok, warunków klimatycznych lub profilu powierzchni dzięki wykorzystaniu wymiennych sond. Urządzenie wyposażone jest w jedną z trzech typów sond przeznaczonych do pomiaru grubości powłok (sondę typu B, C lub D) PosiTector 200 B zakres pomiaru 13-1.000µm (dla np.: powłok polimerowych na tworzywie sztucznym, drewnie) PosiTector 200 C zakres pomiaru 50-3.800µm (dla np.: powłok anodowych na beton lub włókno szklane) PosiTector 200 D zakres pomiaru 50- 7.600µm (m.in.: powłoki polimocznikowe (poliurea), asfalt- kauczuk syntetyczny, gęste polimery)

Dwa warianty PosiTector®200 Standard i Advanced:

Standard - do szybkiego i prostego pomiaru całkowitej grubości powłoki. Posiada możliwość podświetlenia ekranu w ciemniejszych pomieszczeniach. Posiada duży, czytelny wyświetlacz Lexan z regulacją jasności, odporny na zarysowania. Łącznie z funkcjami statystycznymi, pamięcią na 250 pomiarów i kabel USB do przesyłu i obróbki danych na komputerze. Advanced - mierzy do trzech warstw powłoki jednocześnie wraz z interpretacją graficzną wyniku - wykres na wyświetlaczu Lexan, który to wyświetlacz jest duży, kolorowy, czytelny z regulacją jasności i odporny na zarysowania. Wewnętrzna pamięć obejmuje prawie 100.000 pomiarów z tego ostatnie 1.000 - z podaniem daty i godziny. Modele PosiTector 200 Advanced korzystają z technologii WiFi i umożliwiają transfer danych do komputera za pomocą Bluetooth. Dodatkowe wyposażenie: termo-drukarka Bluetooth do bezpośredniego wydruku (tylko do modeli Advanced)

Model Standard model Advanced z wyświetlaczem graficznym model Advanced pomiar do 3 poszczególnych warstw
Ultraschall Schichtdicken Messgerät Standard Ultraschall Schichtdicken Messgerät Advanced Ultraschall Schichtdicken Messgerät Advanced 3

Karta porównawcza modeli STANDARD i ADVANCED PosiTector 200

PosiTector 200 STANDARD ADVANCED
Pomiar całkowitej grubości powłoki x x
Pomiar pojedynczych warstw brak x
Opcja wykresu pozwalajaca na szczegółowe analizy powłok brak x
Pomiar pojedynczych grubości powłok wielowarstwowych brak x
Stndardowe grubości - przystosowanie x x
Podświetlenie ekranu x x
Bieżące obliczenia wartości: średnia, odchyl. standardowe, max/min grubośc, ilosc pomiarów x x
Pamięć 250 odczytów 100 000 odczytów
Data i czas pomiaru x x
Przesył danych do komputera – kabel RS-232 opcja opcja
Przesył danych do komputera - Program PosiSoft z kablem USB opcja opcja
Port podczerwieni IR – dla drukarki przenośnej opcja opcja
Fabryczny Certyfikat Kalibracji x x
Typowe aplikacje sondy typu B powłoki polimerowe na tworzywie sztucznym, drewnie, szkle
sondy typu C powłoki na betonie lub włóknie szklanym
sondy typu D powłoki polimocznikowe (poliurea), kauczuk syntetyczny, gęste polimery
Zakres pomiarów (tylko dla powłok poliuretanowych) Sonda typu B 13-1000 [µm]
Sonda typu C 50-3800 [µm]
Sonda typu D 50-7600 [µm] /50-5000 [µm]
Min grubość pojedynczej powłoki Sonda typu B - 13 [µm]
Sonda typu C - 50 [µm]
Sonda typu D - 500 [µm]
Sprache: